Chiến Lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. Tầm nhìn.

Xây dựng Trường có uy tín về chất lượng; là nơi để cha mẹ học sinh yên tâm gửi gắm con em học tập và rèn luyện, là nơi để mọi học sinh đều có cơ hội phát triển toàn diện mọi mặt của bản thân.

2. Sứ mệnh.

- Tạo dựng được môi trường Dạy – học tốt để học sinh “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui; giáo viên cũng cảm nhận được “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Dần từng bước xây dựng Ngôi trường hạnh phúc.

- Giáo dục được những thế hệ học sinh có đạo đức, có tri thức, có niềm tin, có kỹ năng, tự chủ và sáng tạo.

3. Các giá trị cốt lõi

- Đoàn kết - Hợp tác;

- Trung thực - Tự trọng;

- Tự hào - Tự tin khát vọng vươn lên;

- Phát triển - Đổi mới và hội nhập.

Các mục tiêu cụ thể.

- Mục tiêu ngắn hạn: Phấn đấu Trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và tái chuẩn Quốc gia mức 1 trong quý III năm 2022.

- Mục tiêu trung hạn: Đến năm 2025, Trường phấn đấu được công nhận Trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3.

-  Mục tiêu dài hạn: Đến năm 2030 phấn đấu đạt được các mục tiêu sau

+ Chất lượng giáo dục được nâng cao và thu hút học sinh ở địa bàn lân cận;

+ Khẳng định thương hiệu của Nhà trường;

+ Trường duy trì đạt chuẩn quốc gia mức 2 và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 4.

Lộ trình thực hiện.

- Giai đoạn 1 (2021- 2022): Rà soát cơ sở vật chất theo Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn CSVC. Phấn đấu đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục mức 3 và chuẩn Quốc gia mức 2.

Tham mưu đầu tư kinh phí sửa chữa, nâng cấp, cải tạo một số hạng mục xuống cấp theo biên bản của tổ khảo sát

Giai đoạn 2 (2023- 2025): Quyết tâm, khẩn trương hoàn thành các chỉ tiêu theo lộ trình Kế hoạch. Chuẩn bị nâng cấp độ kiểm định chất lượng giáo dục và tiếp tục tái chuẩn Quốc gia mức cao hơn theo định kì.

Giai đoạn: 2025-2030: Tham mưu đầu tư kinh phí bổ sung CSVC đáp ứng yêu cầu theo Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020, ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường phổ thông; Thông tư 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020, ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông. Duy trì các tiểu chuẩn kiểm định chất lượng và tái chuẩn Quốc gia.

 

Tác giả: Trường THCS Bình Thanh
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 14
Hôm qua : 37
Tháng 12 : 50
Năm 2022 : 493.489