Hưởng ứng ngày Hiến máu nhân đạo năm học 2020 - 2021

Hoạt động Hiến máu Nhân đạo của Trường TH&THCS Bình Thanh